Hoe een transitievergoeding berekenen?

Wanneer je op het punt staat om ontslagen te worden, dan is het volkomen te begrijpen dat er allerlei emoties door jouw hoofd gaan. Je bent immers binnenkort niet alleen je inkomen kwijt maar ook je dagelijkse dagbesteding. Hierdoor wordt een ontslag door veel mensen als een enorme klap in de privésfeer beschouwd. Toch is het in vrijwel de meeste gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. Dit is een financiële vergoeding die na de beëindiging van jouw dienstverband moet worden uitgekeerd door jouw werkgever. Maar hoe weet je nou hoe hoog dit bedrag is? Lees snel verder en krijg van ons handige tips om de transitievergoeding te berekenen.

Het verschil tussen transitievergoeding en ontslagvergoeding

Vandaag de dag zijn veel mensen nog onbekend met de term transitievergoeding. Dit is niet zo vreemd aangezien dit relatief nieuw begrip voor het eerst werd gebruikt bij de invoering van de Wet werk & zekerheid in 2015. Het doel hiervan is drieledig:

 1. Aantrekkelijker maken om werknemers een vast dienstverband te bieden;
 2. Het opvangen van een tijdelijk verlies van inkomen;
 3. Makkelijker maken om een nieuwe baan te vinden.

Tot 2015 werden er dan ook vaak gesproken van een ontslagvergoeding, ontslagpremie of een oprotpremie. Deze synoniemen hebben allemaal dezelfde betekenis en worden nog met regelmaat gebruikt. Eigenlijk is de transitievergoeding niets meer dan een ander woord voor het wettelijk bepaald minimumbedrag waar je recht op hebt bij ontslag. Vaak ontbreekt er namelijk een geldige ontslaggrond of kan deze onvoldoende worden onderbouwd. Dat biedt ruimte voor onderhandeling van betere arbeidsvoorwaarden en een hogere ontslagvergoeding. Hierbij is het belangrijk om voorafgaand eerst een arbeidsjurist te raadplegen.

Berekening van de transitievergoeding

Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de transitievergoeding altijd wordt berekend op basis van je bruto maandsalaris en de duur van je dienstverband. Je vakantiegeld, dertiende maand, gemiddelde bonus over de afgelopen drie jaren en je gemiddelde overuren mag je hierbij optellen in de berekening. Sinds 1 januari 2021 bedraagt de transitievergoeding maximaal €84.000 bruto of één jaarsalaris als je meer dan dit bedrag verdient. De formule om jouw transitievergoeding te berekenen vind je hieronder:

 • (Je bruto salaris ontvangen over het restant van je contract / je bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden)

Houd hierbij wel rekening met het feit dat de kosten die jouw werkgever heeft moeten maken voor scholing of outplacement kunnen worden afgetrokken van jouw transitievergoeding. Uiteraard moeten deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en met jou zijn afgestemd.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Wij begrijpen als geen ander dat bovenstaande verhaal ingewikkeld is. Om het voor je gemakkelijker te maken geven wij je graag een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat je voor jouw ontslag 5 jaren en 15 dagen in dienst bent geweest voor een bruto maandsalaris van €3.750. Je bruto uurloon was hierbij €25 en je werkte 8 uur per dag. Je wilt nu graag weten wat de hoogte is van de transitievergoeding waar je recht op hebt. Dit bereken je als volgt:

 • Eerst wordt de transitievergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren:
  5 jaar x (1/3 van €3.750) = €6.250.
 • Hierna wordt de transitievergoeding berekend over de laatste 15 dagen:
  10 (dagen) x 8 (uren) x €25 (bruto uurloon) = €2.000
 • Afsluitend kun je de standaardformule voor de berekening gebruiken:
  (€2.000 / €3.750) x (€1.250 / 12 maanden) = €55,56
 • De totale transitievergoeding is dus €6.250 + €55,56 = €6.305,56

Ben je niet zo’n rekenwonder? Kies er dan voor om een gratis rekentool te gebruiken!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.